Raster förlag

9789187215162, Den ideala barndomen :
studier i det stormaktstida barnporträttets ikonogra,
Sidèn, Karin, Häftad, F-pris 120,00 kr  Nu 30 kr

9789187215032, Det karolinska porträttet :
ideologi, ikonografi, identitet,
Olin, Martin, Inbunden,
F-pris 120,00 kr  Nu 30 kr

9789187214110, Genens kraft :
genteknikens grunder, användningsområden
och framtidsmöjligh,
Inbunden,
F-pris 120,00 kr  Nu 30 kr

978-91-87214-639  André Gill
av Jan Myrdal
F-pris 140 kr  Nu 30 kr mjukband