Breakwater Publishing

Bogsval
Styrmannen som skådade valens öga
utav Dan Weissenberg
Häftad med flik 194 sidor
isbn 978-91-9762624-8
Pris: 40 kr

Human error in the maritime industry
How to understand detect and cope
Häftad   186 sidor
isbn 978-91-633-2064-4
Pris: 40 kr

Finnish Maritime index 08-09
Häftad 396 sidor
isbn 978-91-976262-8-6
Pris: 30 kr

Historien om Stena Bulk
Inbunden andra tryckningen 2008–256 sidor
isbn 978-91-977697-5-4
Pris: 120 kr
Skonerten Johan
och den dramatiska sista resan
utav Lars Wigenius
Kartonnage ill. 138 sidor
Pris: 40 kr    tillgängliga 50 ex.
isbn 91-974379-2-1

”Mister Agent, we are sinking!”
Öden och äventyr kring Haegerstrands
på världshaven sen 1859
utav Ingvar Henricson
Inbunden ill 168 sidor
isbn 91-974379-9-9
Pris: 60 kr  tillgängliga 100 ex.

Sveriges Maritima index 2008
Svensk illustrerad skeppslista
Häftad  350 sidor
isbn 978-91-976262-9-3
Pris: 30 kr

Det stora svenska äventyret
Boken om Svenska Ostindiska Compagniet
Robert Hermansson
Kartonnage ill 178 sidor
Isbn 91-974379-5-6
Pris: 55 kr

Captain´s Album
Kartonnage 80sidor
Högklassiga fotografier från 1800-talet på segelfartyg och besättningsmän
Pris: 55 kr
Isbn 91-975200-3-9

Från lastageplats till logistikcentrum
Inbunden med CD
328 sidor  rikt ill, i färg
En bok om Sveriges kommersiella hamnar och om förbunden
Som arbetat med deras utveckling 1906-2006
Isbn 91-631-9246-3
Pris: 60 kr     100 ex.

Berättelser och omdömen I en redares vardag
Författare: Per Forsberg
Häftad med flik  286 sidor
Isbn 91-7246-191-8
Pris: 25 kr

Sjöfartsaffärer
Perspektiv på en näring
Thorsten Rinman
Kartonnage   150 sidor
Isbn 91-98624-36-2
Pris: 30 kr      300 ex.

I västerled
Av Thorsten Rinman
Västskandinavernas resor och äventyr
Åren 200-1200
Kartonnage 104 sidor
Isbn 91-87624-20-6
Pris: 25 kr  300 ex

Sveriges Redareföreningen 100 år
1906-2006
Svenk sjöfarts utveckling
I ett historiskt perspektiv
Inbunden 258 sidor rikt ill.
Isbn 91-975200-2-0
Pris: 85 kr  100 ex.